ENDAXIE adviseert over en ondersteunt bij ontwikkelingen in uw organisatie door middel van project-en procesbegeleiding. Ontwikkelingen geven veelal verandering van de huidige situatie. Succesvol veranderen, met name als het gedrag van mensen betreft, vraagt een zorgvuldige begeleiding.

Vanuit mijn ervaring in het werken in projectvorm en mijn kennis van veranderingsprocessen kan ik u van dienst zijn. Mijn ervaring ligt in de zorgsector, in de combinatie zorg & bouw en in het onderwijs. Projectwerk is echter op vele andere terreinen ook een goed bruikbare werkvorm.

Endaxie:
  • verricht externe evaluaties
  • vertaalt organisatieontwikkelingen in concrete uitvoeringsprojecten
  • schrijft een projectplan
  • stuurt desgewenst een projectteam aan
Voor meer informatie zie ook: Mijn werkwijzeVoorbeelden van organisatieontwikkelingen en projecten:

Regie op eigen leven en kleinschalig wonen
In het kader van het zoveel mogelijk teruggeven van de regie op het eigen leven en het integreren van gehandicapten in de maatschappij  ontstaan projecten om kleinschalig wonen en wonen naar eigen wens te realiseren. lees meer: Bouw/Zorgprojecten

Samenwerking van meerdere partijen
Door met meerdere partijen samen te werken kan méér worden bereikt dan door iedere deelnemer alleen. Er is sprake van een surplus, een toegevoegde waarde voor iedereen.

1. Een zorgaanbieder, een school, verschillende natuurorganisaties, Gemeente, Provincie en Stichting waterbeheer werken samen om in het dorp Anderen een woonboerderij en natuurwerkplaats te realiseren. Naast een tweetal prachtige gebouwen levert dit kansen voor cliënten, leerlingen, dorpsbewoners en bezoekers.

2. In het kader van de WMO bundelen Gemeenten en Bibliotheken hun krachten om door het ontwikkelen van een digitaal loket meer voorzieningen voor burgers bereikbaar te maken en het geïntegreerde aanbod van diensten terug te brengen in de lokale gemeenschap.
lees meer: Lopende projecten

Invloed vanuit het primaire proces op het beleid van uw organisatie
Hoe kom je tot gedragen beleid? Hoe blijf je in dialoog met de mensen die het beleid van uw organisatie uitvoeren. Hoe betrek je mensen bij het maken van keuzes en beslissingen in uw organisatie. lees meer: Advisering

Kwaliteitsverbetering
De klant staat centraal. Hoe richt u uw organisatie in naar de vraag van uw klanten. Welke intrumenten ontwikkel je hiervoor en hoe ga je er mee aan de slag?
lees meer: Kwaliteitsprojecten
                        
Trainingen en workshops
Samen leren hoe het anders kan. Informatie krijgen, elkaars ervaringen horen en bijvoorbeeld een stappenplan doorlopen om een lastig probleem onder de knie te krijgen. Scholing op maat.        lees meer: Trainingen en workshops
HOMEPAGE
| HOME | EMAIL |CONTACT
| HOME | EMAIL |CONTACT